Защото разбираме стойността на всеки един човешки живот.

Пътните произшествия са водеща причина за смърт, особено при младите хора. Минувачите са сред основните жертви на пътнотранспортни произшествия – всяка година автомобилните катастрофи убиват 1,27 милиона души по света, половината от които са пешеходци. Катастрофите на пътя причиняват между 20 и 50 милиона наранявания, водещи до временни и доживотни увреждания. При сложните условия на движение, замърсяването на околната среда и нарастващата възраст на шофьорите, броят им продължава да расте.

Това е причината за създаването на интелигентен контрол за движението по пътищата.

LighTrack

LighTrack е първата по рода си светлинна сигнализация – интелигентна пешеходна пътека, която има за цел да помогне на шофьорите да „видят“ потенциалните пешеходци, още преди те да са стъпили на пешеходната пътека.
Когато пешеходецът се приближи към зоната на пресичане, светлините, инсталирани на пътната лента, генерират незабавна светлинна вълна.Светлините са видими от 100 м. разстояние и посоката на светлинната вълна показва от коя страна на пътя ще поеме потенциалният пешеходец.

Как работи?

Създадохме система, която елиминира проблема, свързан с разсейването на пътя чрез комбинация от сензори за движение и светлинни модули вградени в пътя, които осигуряват мигащи светлинни сигнали на участниците в движението.

Системата е адаптирана успешно и се използва на четири места в центъра на София, България.

Възприятие по време на шофиране

Търсим елемента на изненада, създавайки по-засилена реакция на шофьорите и съответно по-малко пътни произшествия. Над 90% от информацията, необходима за безопасно шофиране, се възприема визуално. Вниманието на водача е насочено към 85-95% от случващото се на пътя.

Светлинната ни маркировка се възприема много по-добре от водача на превозното средство, независимо от възрастта му , климатичните условия и степента на осветление на пътното платно.

Модулите

Всеки модул действа като ​​микрокомпютър, който получава информация от главния контролен компютър за климатичните условия и далечината на видимост. Въз основа на това LighTrack изчислява каква трябва да бъде яркостта на светлинната сигнализация. Системата не само определя дали е ден или нощ, но също така се променя по време на валежи, снеговалежи или дори при мъгливо време. Скоростта на светлинната вълна и честотата на сигнализация се определя предварително от главния компютър. Системата LightTrack е нов и уникален продукт с голям потенциал за по-високо разпространение на пазара. Проектът LighTrack е регистриран като полезен модел в Патентното ведомство.

Какво ще променим с LightTrack?

LightTrack не само може да предотврати злополуките между пешеходците и превозните средства и по този начин да спаси човешки животи, но също така и да спести загубено време в задръствания, измервайки потока на трафика, преминаващ през съоръжението, и съответно да понижи разходите ви за гориво.

Получената информация ,идваща от модулите до контролния компютър, се съхранява като статистически данни и отчита движението на пешеходците в района на мястото където е поставена интелигентна пешеходна пътека и записва скоростта на отделните превозни средства. Тази информация е необходима за едно безпрепятствено преминаване на  линейки, полицейски и пожарникарски коли и други превозни средства.

Модулите LightTrack могат да определят типа автомобили (автобуси, камиони) за всяка лента, да записват скоростта на автомобилите, да следят за неправилно паркираните автомобили в сектора и дори да имат потенциала да контролират светофари в зони с интензивен трафик, като изпращат информация до тях.

Спазени са всички необходими стандарти

Системата е надеждна, реагираща и усъвършенствана, за да отговаря на всички задължителни стандарти за качество.
LightTrack издържа на температурни промени, агресивна среда, тегло до 5 тона и до 100% влажност на околната среда. Системата се самопочиства и позволява бърза и надеждна инсталация. Ако има проблем в някой от модулите, той може да бъде оправен незабавно.

Мобилното приложение

Стремим се към максимално улеснение на шофьорите чрез получаване на информация за задръстванията направо през мобилното им устройство!  Модулите измерват автоматично пиковите часове и ускорението на автомобилите по два независими метода на измерване – радио и оптични.

LighTrack е високо иновативно решение, което вече е многократно изпробвано в реални условия и успешно адаптирано на четири места в центъра на София, България.

Задайте ни въпрос: